TARGOWISKO MIEJSKIE – ul. Grunwaldzka 10

Dysponujemy:
– halą targową nr 1 składającą się z 22 boksów,
– halą targową nr 2,
– 23 pawilonami handlowymi,
– 11 wiatami handlowymi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku wynajmuje zainteresowanym podmiotom boksy oraz pawilony handlowe w przypadku dysponowania wolnymi lokalami.
Opłata z tytułu wynajmowanego boksu bądź pawilonu ustalana jest zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 2 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku z dnia 28 luty 2014 r. w sprawie wysokości miesięcznego czynszu za lokal użytkowy dla kupców z Targowiska Miejskiego w Malborku przy ul. Grunwaldzkiej 10 ustalono następującą wysokość opłaty:
– miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu w wysokości 25 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg stawki obowiązującej w danym roku
– w przypadku zawarcia umowy najmu na trzy lokale użytkowe (boksy, pawilony) cena za 1 m2 wynosić będzie 23 zł netto + podatek VAT obowiązujący w danym roku
– w przypadku zawarcia umowy najmu na cztery i więcej lokali użytkowych (boksy, pawilony) cena za 1 m2 wynosić będzie 21 zł netto + podatek VAT obowiązujący w danym roku

Wynajem lokali tel. 55 272 30 12 wew. 25 (więcej informacji w zakładce kontakt).

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku z dnia 29.04.2015 r. istnieje możliwość wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele magazynowe.

Na pomieszczenie magazynowe może zostać przeznaczony wolny boks w hali nr 1, na który w danej chwili nie ma zainteresowania na prowadzenie działalności handlowej. Miesięczny czynsz z tytułu najmu wynosi 12 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg stawki obowiązującej w danym roku.

 

 

 

ZOBACZ NA NA MAPIE
Ładowanie